MARKICE ZA OBELEŽAVANJE STOKE (GOVEDA, SVINJA, OVACA, PČELA)