Naš slogan Dovoljno veliki da možemo da poštujemo dogovorene obaveze, dovoljno mali da nam je stalo govori o današnjem vremenu u kojem se kompanije "kriju" iza call centara, koje mi želimo da izbegnemo i da imamo direktan kontakt sa našim klijentima.

Preduzeće Kerečki komerc d.o.o. je osnovano 2003. godine kao posledica spajanja sztr Kerečki Gordana ( osnovano 1977. godine) , sztr Kerečki Miodrag ( osnovano 1980. godine) i szr Tehnoplast ( Kerečki Milan, osnovana 1999. godine).

Kao preduzeće odlučili smo se za proizvodnju predmeta od plastičnih masa koji se koriste za obeležavanje, markiranje, plombiranje,...

Vlasnici i osnivači : Kerečki Gordana i Kerečki Miodrag
Direktor : Kerečki Milan